Éditions du Louvre

Z Encyklopedie knihy

Verze z 10. 12. 2018, 23:49, kterou vytvořil Jan Rozehnal (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „== Literatura ==“ textem „“)

Éditions du Louvre vžité označení textově spolehlivých edic řeckých, římských a francouzských klasiků, které zhruba v letech 1794-1805 realizoval Pierre Didot v pařížské Tiskárně královské (respektive Národní). Český ekvivalent tohoto původního označení neexistuje. Kvalitu luxusních vydání zaručovaly dokonalý papír, silně oblíbená antikva bratra Firmina Didota, virtuózní sazba, střídmý dekor a krásné původní ilustrace (Pierre Paul Prudhon), např. Vergilius Bucolica, Georgica et Aeneis (Paris 1798) či Horacius Opera (Paris 1799). Trojsvazkové Oeuvres Jeana Racina (Paris 1801-1805) byly soudobými hodnotiteli prohlášeny za vůbec nejdokonalejší typografickou práci všech věků. Jednotlivé svazky edice, šířené v malých nákladech, jsou dodnes předmětem sběratelského zájmu.


Lit.: BERNARD, A.: Histoire de l’Imprimerie royale du Louvre. Paris 1867.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.