AMDG

Z Encyklopedie knihy

Verze z 20. 10. 2016, 09:50, kterou vytvořil Vojtech.sicha (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

AMDG (lat. Ad maiorem Dei gloriam = k větší slávě Boží) počáteční písmena devízy sv. Ignáce z Loyoly (1491-1556) a jím založeného jezuitského řádu (1540, příchod do Čech 1556). Písmena se objevují v titulní invokaci, pod závěrečným řádkem textu, v explicitu knihy anebo jako písmenný doplněk viněty či vlysu barokních tisků.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.