Arabeska (rukopisná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Vysoce stylizovaný rostlinný úponek s květy, volutami či prvky arabské kaligrafie. Ve výzdobě knižních vazeb se tento oblíbený ornament uplatňoval od přelomu 15. a 16. století. Do zlacené výzdoby raně renesančních vazeb byla arabeska převzata z islámského umění. Sloužila především k orámování vnitřního pole.

Lit.: NUSKA, B.: Typologie českých renesančních vazeb. Terminologie, slohové určování a datování materiálu. Historická knižní vazba 1964–1965, s. 53; KÜHNEL, E.: Die Arabeske. Sinn und Wandlung eines Ornaments. Wiesbaden 1949; LIVIO MACCHI, F. e: Dizionario illustrato della legatura. Milano 2002, s. 18. 

Autor hesla: Kamil.boldan