Aristonym

Z Encyklopedie knihy

Verze z 31. 10. 2016, 09:49, kterou vytvořil Vojtech.sicha (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Aristonym (z řec. aristos = nejlepší, onoma = jméno) pseudonym užívající k zakrytí autorova jména šlechtický titul, např. Baron z Múchova = Braxatoris Ondrej ml.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.