BCILN

Z Encyklopedie knihy

BCILN kolektivní monogram na vinětě se štítem drženým andělem v publikacích Confessio aneb Počet z víry (Kralice 1607) a Katechismus (Kralice před 1609). Z iniciál lze spolehlivě identifikovat pouze C jako Crucigera, L jako Jana Lanecia a N jako Jakuba Narcise, nebo Jana Němčanského. Ivan Vávra čte značku v pozměněném pořadí, a to IBNLC. Jiný bratrský tisk má monogram složený z písmen CILN a CEILM.


Lit.: DAŇKOVÁ [BOHATCOVÁ], M.: Bratrské tisky ivančické a kralické. Sborník Národního muzea v Praze A 1. Praha 1951; VÁVRA, I.: Emblémy, monogramy, značky a znaky v tiscích ivančických a kralických. Listy filologické 83, 1960, s. 152-161, 286-292 a 84, 1961, s. 131-139.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.