Bibliofilní vydání

Z Encyklopedie knihy

Bibliofilní vydání (z řec. biblion = kniha, filos = milující, angl. rare and precious edition, fr. édition rare et précieux, něm. Liebhaberausgabe) způsob vydání založený na velkém objemu umělecko-řemeslné manuální práce. Vyznačuje se kvalitní typografií a knižní vazbou. Charakteristickým rysem bibliofilií, které vznikaly a vznikají jako antipod k vydáním masovým (namnoze technicky i umělecky pokleslým), je malý náklad (vydání přednostní, vydání soukromé). Formální obdobou bibliofilního vydání je počtem exemplářů neohraničené vydání luxusní.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.