Briefmaler

Z Encyklopedie knihy

Briefmaler (z lat. brevis = krátký, breve = krátký papežský list, něm. Brief = dopis, Maler = malíř) původně tvůrce malovaných obrázků (Bilderbogen) i jednoduchých ornamentů na psaných dokumentech a od počátků knihtisku též kolorista černo-bílé jednolistové grafiky. K ní patřily zejména odpustkové listy (něm. Ablaßbrief, odtud pojmenování profese), devoční obrázky, plakáty a hrací karty, na jejichž vybarvování si však zpravidla činil nárok specialista (něm. Kartenmaler). Nejbližšími spolupracovníky briefmalera byli výrobce šablon neboli patronýr (z něm. Patronier) a dřevořezáč. Zatímco ten svůj podíl na ilustraci veřejně přiznával alespoň prostřednictvím monogramu, činnost patronýra, briefmalera i malíře karet zůstávala anonymní a je doložena jen archivními prameny. Jednoslovný český ekvivalent pro označení této profese neexistuje.

Kolorování patřilo až do poslední třetiny 16. století ke svobodným zaměstnáním bez povinné příslušnosti k cechu. Nejeden briefmaler proto vlastnil i tiskárnu, specializující se na výrobu jednolistů, a s úspěchem konkuroval tiskařskému řemeslu (v Lipsku např. Nikolaus Nerlich st., u nás např. Michael Peterle st. nebo Mikuláš Štraus ze Štrausenfeldu). Činnost briefmalera znázornil Jost Amman v Sachsově dílku Eigentliche Beschreibung aller Stände auf Erden (Frankfurt/M. 1568).


Lit.: BOCK, E.: Alte Berufe Niedersachsens. Hannover (1926); KNEIDL, P.: Česká lidová grafika v ilustracích novin, letáků a písniček. Praha 1983; KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 16. und 17. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1993; SCHILLING, M.: Bildpublizistik der frühen Neuzeit. Aufgaben und Leistungen des illustrierten Flugblatts in Deutschland bis um 1700. Tübingen 1990; SCHREIBER, W. L.: Die Briefmaler und ihre Mitarbeiter. Gutenberg-Jahrbuch 1932, s. 53-54; TRAPP, J. B. (ed.): Manuscripts in the fifty years after the invention of printing. London 1983; WINTER, Z.: Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách. Praha 1909.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.