Celokožená vazba

Z Encyklopedie knihy

Verze z 4. 1. 2019, 12:31, kterou vytvořil Kamil.boldan (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Označení pro knižní vazbu s usňovým pokryvem jak na hřbetu, tak na celé ploše desek (na rozdíl od vazby polokožené). Usňový pokryv chránil před poškozením desky i citlivou hřbetní partii s vazy a šitím. Záhy ovšem převzal i výzdobnou funkci. Useň byla po celý středověk daleko nejčastějším pokryvem desek. V raném novověku začaly být více užívány i levnější pokryvy (čistý či druhotně užitý pergamen, ozdobné papíry, plátno).

Lit.: ĎUROVIČ, M. a kol.: Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha – Litomyšl 2002, s. 360–363.

Autor hesla: Kamil.boldan