Christian Engelbrecht

Z Encyklopedie knihy

Verze z 11. 12. 2018, 00:42, kterou vytvořil Jan Rozehnal (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „== Literatura ==“ textem „“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Vjezd císaře Karla VI. do Vídně (Wien 1712). Mair von Mairsfeld, Johann Baptist: Beschreibung, was auf Ableiben Weiland Ihrer Keyserl. Majestät Josephi, biß nach vorgegangener Erb-Huldigung, welche dem … römischen Keyser, Carolo dem Sechsten, … als Erz-Herzogen zu Oesterreich, die gesamte nider-oesterreichische Stände den 8. Novembris A: 1712 … abgelegt, sich merkwürdiges hat zugetragen (Wien, Johann Jakob Kürner st. 1712?). Rozkládací tabule zachycující vjezd dolnorakouských stavů a císaře Karla VI. do Vídně. Dle předlohy Johanna Cyriaka Hackhofera ryl buď Johann Andreas Pfeffel, nebo Christian Engelbrecht. Antikvariát Meissner (Praha).

Christian Engelbrecht (též CE, 1672-1735) augsburský nakladatel a mědirytec podepsaný mimo jiné na některých portrétech zahraničního bohemika Triumphus novem seculorum imperii Romano-Germanici (Augsburg 1725) od německého jezuity Antona Böhmera. Převážnou část cyklu realizoval ovšem Johann Andreas Pfeffel st., některé podobizny panovníků jsou signovány Johannem Ulrichem Krausem a Peterem Schubartem. Engelbrecht s Pfeffelem společně vytvořili několik mezzotintových ohlášek k pražským univerzitním dizertacím.

Christianův bratr Martin Engelbrecht (1684-1756), také augsburský mědirytec, proslul zejména kostýmním albem Assemblage nouveau des manouvries habilles. Neu-eröffnete Sammlung der mit ihren eigenen Arbeiten und Werckzeugen eingekleideten Künstlern, Handwerckern und Professionen (Augsburg ca 1730), do něhož zařadil mimo jiné několik půvabných alegorií knihtiskařského řemesla. V Čechách se Engelbrecht prezentoval především jako nakladatel velmi často nedatované volné grafiky a souborů pražských vedut. K nejznámějším patří Friedrichem Bernhardem Wernerem kreslené a Pinzem a Ringlem ryté trojdílné album Delineatio et representatio notabilissimorum prospectuum Pragae … Abriß und Vorstellung der merkwürdigsten Prospecte … der Königl. böhmischen Haupt-Stadt Prag (Augsburg ca 1737-1741). Pod souborem Wernerových vedut Accurater Abriß und Vorstellung der merckwürdigsten Prospecte … der berühmten Stadt Olmütz (Augsburg ca 1740) je Engelbrecht podepsán nejen jako nakladatel, ale i rytec. Jeho jméno se v české produkci uplatnilo, pokud víme, jen jednou, a to na frontispisu anonymních Kurz verfasßte Lebensgeschichte des heiligen Josephi Calasantii a Matre Dei (Praha 1767). Frontispis, představující titulní postavu světce, byl se signaturou „M. Engelbrecht exc. A. V.“ zařazen jen do některých exemplářů. V době vydání této knížky rytec a vydavatel Engelbrecht však již nežil.


Lit.: FECHTNEROVÁ, A.: Katalog grafických listů univerzitních tezí uložených ve Státní knihovně ČSR v Praze. Sv. 1-4. Praha 1984; HLAVSA, V.: Pražská barokní veduta. Tvář a život města Prahy 1650-1750. Pražský sborník historický 9, 1975, s. 19-77; LANCKOROŃSKA, M.: Die Augsburger Druckgraphik des 17. und 18. Jhs. In: Augusta 955-1955. Forschungen und Studien zur Kultur- und Wirtschaftsgeschichte Augsburgs (hrsg. von H. Rinn). (Augsburg) 1955, s. 347-362; NEBEHAY, I.-WAGNER, R.: Bibliographie altösterreichischer Ansichtenwerke aus fünf Jahrhunderten. Bd. 1-3, Nachtrag, Register. Graz 1981-1984; NOVOTNÝ, A.: Grafické pohledy Prahy 1493-1850. Zmizelá Praha 6. Sv. 1-2. Praha 1945; SCHOTT, E.: Der Augsburger Kupferstecher und Kunstverleger Martin Engelbrecht und seine Nachfolger. Augsburg 1924.

Lex.: NAGLER 4. 324-325 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; PAISEY (1988) 54 (s mylným datem Christianovy smrti 1753); THIEME-BECKER 10. 533-534 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 1. 201. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.