Daucher

Z Encyklopedie knihy

Daucher patrně německý mědirytec, v dostupných lexikonech překvapivě neuváděný. Volnou tvorbu zaměřoval velmi často na veduty německých měst. Je znám též jako autor holdovacího frontispisu pro Weingartenovo bohemikální právnické dílo Erstes Buch Fasciculi diversorum jurium (Nürnberg 1690). Frontispis je signován lapidárně „Daucher sc.“. Rytec téhož příjmení a opět bez křestního jména přichází také v německé obrazové bibli (Frankfurt/M. 1686), ba ještě později i v málo známém bohemikálním dějepisném díle Der christliche Lutheraner stellet vor die Kirchen-Historien vom Jahr 1370 und was von selbiger Zeit darinnen ergangen (1717), o jehož literárním původci a tiskaři však bohužel nic nevíme. Vedle početného cyklu protagonistů husitských válek je zde kupříkladu rozkládací rytina s Husovým upálením, signovaná opět „Daucher sc.“. Týž námět ve funkci frontispisu přichází však už v knize Michael Okolicsányi Historia diplomatica de statu religionis evangelicae in Hungaria (Halberstadt? 1710). Tato rytina je signována „Daucher fecit“.


Lit.: KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 16. und 17. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1993.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.