Diagram

Z Encyklopedie knihy

Verze z 11. 12. 2018, 00:42, kterou vytvořil Jan Rozehnal (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „== Literatura ==“ textem „“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Arbor Johanna Andreae (Nürnberg 1510). Andreae, Johannes: Arbor consanguineitatis cum suis enigmatibus et figuris (Nürnberg, Wolfgang Huber 1510). Fol. d1a se štočkem řezaným ještě v 15. století. Antikvariát Meissner (Praha).

Diagram (z řec. diagramma = obrazec, angl. diagram, fr. diagramme, něm. Diagramm nebo graphische Darstellung) schematicky provedená nauková ilustrace, kterou nelze zaměňovat s obrysovým dřevořezem provázejícím knihu beletristického obsahu.

Charakter diagramů mají nejstarší tištěné mapy. Prvenství v tomto ohledu patří Güntheru Zainerovi, jehož Isidorus Hispalensis Etymologiae (Augsburg 1472) obsahuje dřevořezové schéma světa v podobě písmene T vepsaného do kruhu. Stejný ráz mají první mapy provedené mědirytem pro Ptolemaeovo dílo Cosmographia (Bologna 1477), které vytiskl Dominicus de Lapis, činný 1476-1482. Obdobnou schematičností trpěl také arbor consanquinitatis zařazovaný k právnickým prvotiskům, poprvé do traktátu Super arboribus consanguinitatis et affinitatis Johanna Andreae (Nürnberg? 1472-1473?). Nejstarší matematické nákresy v dějinách tištěné knihy obstaral Erhard Ratdolt k prvnímu vydání Euclidovy učebnice Elementa geometriae (Venezia 1482). Zde byly diagramy zhotoveny kovorytem. Plošné černo-bílé dřevořezové obrazce hojně využívala astronomická literatura, a to už raný sborník prací Johanna de Sacro Busto a Georga Purbacha Sphaera mundi cum commentis Francisci Capuani et Bartholomaei Vespuccii et Theoricae novae planetarum cum commento Francisci Capuani (Venezia 1508). Velkou popularitu si ještě v 17. století udržela schematická minuční figura. Bez náčrtků lidských rukou se neobešly tištěné příručky chiromantie. Povahu diagramů mají též některé návodné značky (karaktery) doplňující text almanachů, kalendářů, minucí, planetářů nebo pranostik. V 17. a 18. století se přílohy s exaktními diagramy staly obligatorním doplňkem školních učebnic (matematika, mechanika, fyzika a geometrie).


Lit.: HENNINGER, S. K. The cosmographical glass, renaissance diagrams of the universe. San Marino (Cal.) 1977.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.