Drolerie (tištěná kniha)

Z Encyklopedie knihy

(přesměrováno z Drolerie)

Drolerie (z fr. drôlerie = podivnost, žertovnost, angl. drollery, něm. Drolerie) na okrajích listů středověkých rukopisů humorně, satiricky anebo kriticky pojaté drobné vyobrazení divých mužů a polozvířecích monster (gryfů), zvířat, štítonošů, masopustních masek, bláznů a šašků či hudebníků. Nejstarší tiskaři i soudobí čtenáři ve snaze přiblížit tištěnou knihu rukopisným vzorům využívali služeb profesionálních iluminátorů, kteří barevnými droleriemi dodatečně obohacovali prvotisky a řídce též ještě staré tisky. S rostoucím potenciálem knihtisku podíl iluminátorů na výrobě knihy klesal a jejich zanikající profesi nahradil mechanicky otiskovaný dřevořez. Rezidua laicizovaných drolerií se tak udržela mezi rozvilinami lištových rámů, např. ve světových dějinách Rudimentum novitorum známých spíše pod domácím názvem La Mer des histoires (Paris 1488-1489), které vytiskl Pierre Le Rouge. Od konce 15. století vliv středověké drolerie na dřevořezový knižní dekor slábl. V českých a moravských prvotiscích se dřevořezové prvky tohoto typu nevyskytují vůbec a pozdější velmi ojedinělé ohlasy mají blíž spíše ke grotesce.


Lit.: BIALOSTOCKI, J.: Stil und Ikonographie. Studien und Kunstwissenschaft. Dresden 1966; KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 15. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1975; WARNCKE, C.-P.: Die ornamentale Groteske in Deutschland 1500-1650. Bd. 1-2. Berlin 1979.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.