Edice

Z Encyklopedie knihy

Edice (z lat. edere = vydat, editio = vydání) nadnárodní termín, jehož český ekvivalent vydání se užívá 1. v souvislosti se zveřejněním určitého díla tiskem, 2. jako pořadové číslo tisku značící místo v řadě všech vydání daného díla, 3. pro označení výsledku textologického studia a 4. pro pojmenování sbírky publikací vydaných dle jednotných výběrových kritérií.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.