Editio Medicaea

Z Encyklopedie knihy

Závazná edice graduálu byla připravena na základě rozhodnutí Tridentského koncilu (1545–1563). Dvě koncilní zasedání se věnovala otázkám liturgie a tedy i liturgickému zpěvu. Chorální zpěv byl podroben reformě, jejímž cílem bylo oprostit se od myšlenkových proudů středověku a přiblížit se mentalitě 16. století. Praktické řešení problému svěřil koncil speciální komisi pod vedením Giovanniho P. da Palestriny (cca 1525–1594), úkol pak přejali jeho následovníci (Felice Anerio, Francesco Suriano). Graduale Romanum vyšlo 1614 (část de tempore) a 1615 (část de sanctis). Edice je nazvána podle tiskárny rodu Medici (Typographia Medicea) v Římě a notována chorální kvadratickou notací.

Do vývoje gregoriánského chorálu zasáhla reforma především zákazem tropů a sekvencí (s výjimkou čtyř a od roku 1727 pěti), revizí hymnáře, modliteb atd., vše se snahou po unifikaci bohoslužebného zpěvu. Medicejská edice ovlivnila i graduály rukopisně pořizované v následujících staletích. Obdobnou situaci, volající po jednotě latinského římskokatolického obřadu, řešil v polovině 19. století papež Pius IX., který inicioval nové vydání graduálu Medicejské edice (Friedrich Pustet: Regensburg, 1870).

Lit.: WEINMANN, K.: Das Konzil zu Trient und die Kirchenmusik. Leipzig 1919; SLAVICKÝ, T.: Chorál po Tridentském koncilu. In: Harmonie, 10/2002, s. 24–25.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.