Effendi Ibrahim

Z Encyklopedie knihy

Effendi Ibrahim (též Müteferrika, zemř. 1745) učenec původem z Uher, zakladatel národního knihtisku v Turecku. Tiskárnu mu povolil v hlavním městě Istanbulu (Constantinople) zřídit po staletém odmítání svých předchůdců sultán Ahmed III. (1703-1730) roku 1727. Za nejstarší práci se pokládá dvoudílný arabsko-turecký Wankuliho slovník Kitab Lugat (Istanbul 1728), tištěný sice částečně turecky, ale arabským tiskovým písmem. Antikvová sazba byla poprvé realizovaná krátce nato ve francouzsko-turecké Grammaire turque P. Holdermanna (Istanbul 1730). Pomocníky v tiskárně byli dva Poláci a tento fakt dal ve starší literatuře vzniknout spekulacím o Ibrahimově polském původu. Dnes známou produkci, na níž se tiskař podílel i jako překladatel a kreslíř, tvoří asi 17 překladů z historické beletrie a mapy moří. Rozšiřování koránu a jiné náboženské literatury pomocí knihtisku bylo zakázáno.


Lit.: DUDA, H. W.: Das Druckwesen in der Türkei. Gutenberg-Jahrbuch 1935, s. 226-242.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.