Email

Z Encyklopedie knihy

Verze z 7. 11. 2018, 18:45, kterou vytvořil Kamil.boldan (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Luxusní středověké vazby bývaly zdobeny i emaily (smalty). Byly užívány zejména pro výzdobu rámů a rohových polí (nejčastěji symboly evangelistů). Hlavními oblastmi výroby emailů bylo dolní Porýní a Limoges ve střední Francii. Hodně se vyskytují především na vazbách 12. a počátku 13. století. Vznikají nanášením barevných smaltů (křemičité taveniny podobné sklu) na kovové, nejčastěji měděné destičky a jejich následným přitavováním. Do kovové desky se předtím vyryla kresba a vyhloubila místa, která se zaplnila smaltem.

Lit.: ENGELHART, H.: Lexikon zur Buchmalerei. Bd. 2. Stuttgart 2012, s. 411–413 (autorem hesla o středověké luxusní vazbě F. A. Schmidt-Künsemüller); STEENBOCK, F.: Der kirchliche Prachteinband im frühen Mittelalter. Von den Anfängen bis zum Beginn der Gotik. Berlin 1965. KUBIČKA, R. – ZELINGER, R.: Výkladový slovník : malířství, grafika, restaurátorství. Praha 2004, s. 62-62. HAMANOVÁ, P.: Z dějin knižní vazby od nejstarších dob do konce 19. století. Praha 1959, s. 19.