František Řehoř Ignác Eckstein

Z Encyklopedie knihy

František Řehoř Ignác Eckstein (též Egstein, ve starší literatuře s chybným křestním jménem Johann, 1689?-1741?) malíř oltářních obrazů a fresek narozený v Praze a zhruba od 1700 usazený v Brně, kde se 1711 oženil. Od 1736 až do konce života působil ve Lvově. Dle jeho předloh vznikly některé mědiryty oslavných publikací starobrněných augustiniánů. Frontispis s holdem světců Panně Marii a s pohledem na kostel a část kláštera sv. Tomáše je zařazen v díle Krátký vejtah velikých a výborných milostí (Brno 1724) i v německé verzi Kurtzer Auszug der grossen und unerschöpfflichen Gnaden (Brno 1724). Předlohu, signovanou „F: Eckstan [!] del:“, rytecky reprodukoval Wenzel Daniel Gutwein. Minimálně dvě Ecksteinem navržené slavobrány se nacházejí na rozkládacích přílohách sborníku Conchylium Marianum (Brno 1736, „Franc. Egstein invenit“). Jednu rytinu provedl Ignác Zeidler, druhá je prací Balthasara Sigmunda Sedleczkého.


Lit.: DVORSKÝ, J. (red.): Dějiny českého výtvarného umění. Sv. II/1-2. Od počátků renesance do závěru baroka. Praha 1989.

Lex.: DLABAČ 1. 360 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; HOROVÁ (red.) 1. 158 = HOROVÁ, A. (red.): Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Sv. 1-2. Praha 1995.; NAGLER 4. 263-264 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 10. 330 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 1. 194-195 = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).; WURZBACH 3. 427. = WURZBACH, C. von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, enthaltend die Lebenskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und in seinen Kronländern gelebt haben. Bd. 1-60. Wien 1856-1891.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.