Georg Trautz

Z Encyklopedie knihy

Georg Trautz (1808-1879) významný knihvazač z německého Pforzheimu usazený od 1830 v Paříži jako zlatič u rodilého Němce P. Purgolda. Roku 1840 si vzal za manželku dceru kolegy Antoina Bauzonneta a stal se jeho zlatičem a společníkem. Firma nesla označení „Bauzonnet-Trautz“. Po tchánově smrti byla mezi 1848-1879 prezentována jako „Trautz-Bauzonnet“ čili fungovala pod Trautzovým vedením (zcela jistě od 1851). V činnosti zůstala i po jeho smrti 1879. Trautz, kráčející ve stopách Josepha Thouvenina st., byl nekorunovaným králem francouzských knihvazačů 19. století. V souzvuku s předchůdcem se nechal inspirovat stylem 16. a 17. století, především vazbami pro sběratele Groliera. U konzervativně laděných bibliofilů dosahovaly Trautzovy historizující kompozice velké obliby.


Lit.: DEVAUCHELLE, R.: La reliure en France de ses origines à nos jours. Vol. 1-3. Paris 1959-1961; HANNOVER, E.: Von Bozérian bis Trautz. In: Buch und Bucheinband. Aufsätze und graphische Blätter zum 60. Geburtstage von Hans Loubier (ed. M. J. Husung). Leipzig 1923, s. 199-205.

Lex.: THIEME-BECKER 33. 359. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.