Girlanda

Z Encyklopedie knihy

Girlanda (z fr. guirlande = věncoví, angl. Garland, něm. Girlande) od renesance uplatňovaný vegetabilní obloukovitě provislý ornament. Geneticky navazuje na antickou enkarpu (řec. enkarpos = nesoucí plody) čili polověnec z klasů, květů, vinných hroznů, šišek a listů. Charakteristickým dekoračním prvkem se girlanda stala v době rokoka, klasicismu a empíru, kdy velmi často přichází v horní části titulní strany, jako rámový prvek ilustrací, doplněk linkového repertoáru (rokoková tyč) nebo jako stavební prvek vlysu (zde může být girlanda naznačena pouze tečkami a šrafurami). Byla-li girlanda ovinuta stuhou, nazývá se feston. K ornamentálnímu aparátu rámečkové bordury knižních vazeb patřila girlanda zvláště na počátku 19. století.


Lex.: BALEKA, J.: Výtvarné umění. Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha 1997, s. 114.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.