Grémium pražských knihkupců

Z Encyklopedie knihy

Grémium pražských knihkupců nejstarší korporace knihkupců v Čechách založená 30. července 1806. Původně měla dobrovolný ráz, ale od roku 1859 se členství stalo povinné jak pro všechny pražské knihkupce, tak pro antikváře, nakladatele, majitele půjčoven knih a obchodníky s uměleckými předměty. Vznik Grémia vyplynul z ustanovení Knihkupeckého patentu a připojeného Řádu pro knihkupce a antikváře, jimiž František II. upravil 18. března 1806 knižní obchod v rakouské monarchii. Grémium bylo v rámci omezených pravomocí prostředníkem mezi státním aparátem a jednotlivými knihkupci. Mělo dohlížet na respektování cenzurních opatření, sledovat ekonomické vazby se zahraničními kolegy (zejména lipskými a vídeňskými), doporučovat žádosti o nové koncese a dbát na výchovu učňů. Aktivita Grémia se však pochopitelně vyčerpávala všestranným zamezováním přílivu nové konkurence a bojem s židovskými obchodníky (samostatné Grémium izraelitských antikvářů bylo založeno v Praze až 1836).

Prvním předsedou knihkupeckého Grémia se stal Kašpar Widtmann a i ostatní dobrovolní účastníci pocházeli pouze z Německa (rodilí Češi vstupovali do profese až v polovině 19. století). Teprve rokem 1877 se v Grémiu podařilo české většině prosadit dvojjazyčnou agendu a 1887 byl zvolen do čela první Čech Antonín Řivnáč st. (1843-1917). Po vzoru pražského Grémia vznikaly během 19. a na počátku 20. století v monarchii další regionální spolky (např. Gremium der bürgerlichen Buchhändler in Wien 1807, Grémium brněnských knihkupců 1821). Celonárodní ráz měl však až Spolek českých knihkupců a nakladatelů (1879).


Lit.: HOVORKA, J. M.: Dějiny Gremia knihkupcův a nakladatelův pražských. Praha 1921; KOHÁČEK, P.: Pražští knihkupci v 19. a 20. století. Typografia 8-9, 1987, s. 319-327; KÖLLNER, A.: Buchwesen in Prag. Von Václav Matěj Kramerius bis Jan Otto. Wien 2000; NOSOVSKÝ, K.: Nauka knihopisná a nástin vývoje knihkupectví českého. Praha 1927.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.