I. I. Wolff

Z Encyklopedie knihy

I. I. Wolff nepovědomý umělec, snad Jeremias Wolff (1663/73-1724), mědirytec a nakladatel z Augsburku, jehož práce jsou signovány zpravidla „Jer. Wolff exc.“. Signatura „I. I. Wolff fecit“ se objevuje na jedné z několika náboženských ilustrací knihy Jana Františka Beckovského Truchlivá hrdlička po ztraceným miláčku svým bolestně toužící (Praha 1713 a 1728).


Lit.: SEITZ, W.: Augsburger Vedutenstecher und Verleger. Katalog zur Ausstellung Schloß Haimhausen. Augsburg 1982.

Lex.: NAGLER 24. 548 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 36. 206. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.