IB

Z Encyklopedie knihy

IB monogram na šesticípé vinětě Biblí české díl šestý, totiž Nový zákon (druhé vydání Kralice 1601). Spolu s dalšími iniciálami (Zachariáš Ariston, Václav Elam, Jan Lanecius, Jakub Narcis, Bartoloměj Němčanský a Samuel Silvestr) se nachází též na ornamentálním dřevořezu v díle Písničky duchovní v nově vydané (Kralice 1602) a také v jedné iniciále Weißeho Kirchengesänge, darinnen die Hauptartickel des christlichen Glaubens kurtz verfasset (Kralice 1606), dále na dvou portálových titulních stranách, šesti iniciálách a na jednom vlysu v kancionálu Písně duchovní evangelistské (Kralice 1615). Jsou známé též podobné monogramy B a IBG. Monogram IB bývá někdy připisován Janu Blahoslavovi (Jan Chaloupka).

2. Iniciály IB viz též Bade Josse, Berka Jan.


Lit.: DAŇKOVÁ [BOHATCOVÁ], M.: Bratrské tisky ivančické a kralické. Sborník Národního muzea v Praze A 1. Praha 1951; CHALOUPKA, J.: Některé prvky grafické úpravy kralických tisků. Časopis Moravského muzea 65 (vědy společenské), 1980, s. 67-80; VÁVRA, I.: Emblémy, monogramy, značky a znaky v tiscích ivančických a kralických. Listy filologické 83, 1960, s. 152-161, 286-292 a 84, 1961, s. 131-139.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.