IHS

Z Encyklopedie knihy

IHS (lat. Iesus Hominum Salvator) jezuitský emblém zpodobňovaný nejčastěji ve svatozáři, s křížkem nad horní částí písmena H a s probodnutým srdcem, symbolem lásky a citu a připomenutím jedné z pěti ran Kristových. Emblém Spasitele se stal nepostradatelnou náplní barokního vlysu a viněty, která v této podobě příznačně suplovala signet tiskáren jezuitského řádu i některých katolicky orientovaných dílen. Jedno z nejstarších vyobrazení v Čechách přichází na poslední straně Šturmova Srovnání víry a učení bratří starších, kteří sebe sama … valdenskými a boleslavskými … jmenují (Litomyšl 1582), které vytiskl katolík Ondřej Graudens.Lit.: RYNEŠ, V.: Znamení Tovaryšstva Ježíšova. Erbovní knížka na rok 1941. Praha 1941, s. 39-44.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.