Ilustrované vydání

Z Encyklopedie knihy

Ilustrované vydání (z lat. illustrare = vysvětlovat, angl. illustrated edition, fr. édition illustrée, něm. illustrierte Ausgabe) vydání založené na přítomnosti ilustrace, která je reprodukována tiskem z výšky zároveň s textem, anebo tiskem z hloubky a tiskem z plochy formou příloh. Opakem je vydání neilustrované.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.