Insignie

Z Encyklopedie knihy

Insignie (z lat. signum = znamení, insignis = označující, angl. insignia, fr. insignes, něm. Insignien) odznak vyšší církevní nebo světské moci. Panovnické insignie tvoří koruna, jablko (symbolizující zeměkouli), žezlo, meč, kopí, přilbice, štíty anebo liktorské svazky. Církevní moc je symbolizována papežskými či biskupskými pontifikáliemi, totiž třídílnou papežskou tiárou (mitrou), berlou, prstenem, oděvem a obuví. V určitých literárních žánrech (např. historie a kroniky) a typech publikací (portrétní alba) jsou insignie pravidelnou složkou výzdoby titulních bordur či honosných manýristických a barokních kartuší i rámů. Často též doprovázejí erb a znak. Výtvarný prvek knižního dekoru pracující s insigniemi a vějířovitě seskupenými zbraněmi se nazývá panoplie.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.