Interpolace

Z Encyklopedie knihy

Verze z 1. 1. 2018, 19:13, kterou vytvořil Michal.dragoun (diskuse | příspěvky) (založení stránky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Jeden ze způsobů opravy nebo úpravy textu, spočívající v dodatečném vložení jeho části. Krátké vsuvky bylo často možné vepsat do textu interlineárně, rozsáhlejší doplňky byly obvykle zapisovány in margine (nebo i na jiná místa rukopisu) a označeny odkazovacím znaménkem, které bylo umístěno na náležité místo také v textu.

Specifickou chybou, která bývá opravována pomocí interpolace, je haplografie – přeskočení části textu (např. úseku mezi dvěma stejnými slovy) – která naznačuje, že příslušný text vznikal opisem z jiného rukopisu, nikoli podle diktátu.

Autor hesla: Michal.dragoun