Jacob Sabon

Z Encyklopedie knihy

Verze z 11. 12. 2018, 00:43, kterou vytvořil Jan Rozehnal (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „== Literatura ==“ textem „ “)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Jacob Sabon (ca 1535-1580) slavný písmař a písmolijec narozený v Lyonu a s přestávkami působící od 1557 ve Frankfurtu/M. u vdovy po tiskaři Christianu Egenolffovi (zemř. 1555). Během 1563-1564 pobýval krátce v Antverpách, kde zakládal písmolijnu pro Christopha Plantina. Po návratu do Frankfurtu pojal 1571 Egenolffovu vnučku Juditu za manželku a s ní vyženil celou slévačskou dílnu. Na provoz obdržel 1575 privilegium Maxmiliána II. Byl v úzkých kontaktech s francouzskými písmaři Claudem Garamondem a Robertem Granjonem. Vynikl zvláště jako kreslíř a písmolijec antikvy, kterou poprvé užili Johann a Sigmund Feyerabendovi v knize Tita Livia Romanae historiae principis libri omnes (Frankfurt/M. 1578). Sabonova fraktura konstruovaná ve dvou písmových stupních se dlouho nazývala „Sabonfraktur“. Nižší stupeň získal označení „malý sabon“ (nově šesticicero) a vyšší, s oblibou užívaný jako vyznačovací písmo, byl pojmenován „velký sabon“ (odpovídá novějšímu sedmiciceru).

Roku 1629 písmolijnu vyženil Johann Luther, v jehož rodině, která dbala na udržení vynikající profesní pověsti a proslula úzkými obchodními kontakty na Severní Ameriku, se udržela až do konce 18. století. Lutherův syn Johann Erasmus Luther (1642-1683) uvedl na trh 1678 vynikající přechodovou formu fraktury. Luther tu potlačil fantaskní kresbu sloních chobotů, takže písmo bylo dobře čitelné, světlé a vyznačovalo se příjemnou uměřeností a harmonií. V německy mluvících zemích a v Čechách i na Moravě bylo užíváno ze všech novogotických písem nejdéle, až do vystoupení Johanna Thomase Trattnera st. nebo Johanna Friedricha Gottlieba Ungera.


Lit.: BRUN, R.: Le livre français. Paris 1969; BRUN, R.: Le livre français de la renaissance. Paris 1970; FEBVRE, L.-MARTIN, H. J.: L’apparition du livre. Paris 1971; GECK, E. (ed.): Das Wort der Meister. Bekenntnisse zu Schrift und Druck aus fünf Jahrhunderten. Berlin-Frankfurt/M. 1966; KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 16. und 17. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1993; MELDAU, R.: Reichsfreiheiten für den Frankfurter Schriftgießer Jakob Sabon 1575 und 1578. Gutenberg-Jahrbuch 1935, s. 205-215; MUZIKA, Fr.: Krásné písmo ve vývoji latinky. Sv. 1-2. Praha 1963; TSCHICHOLD, J.: Leben und Bedeutung des Schriftschneiders Jakob Sabon. Frankfurt/M. 1976; WOLF, H.-J.: Geschichte der Druckverfahren. Historische Grundlagen, Portraits, Technologie. Elchingen 1992.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.