Jacopo Strada

Z Encyklopedie knihy

Jacopo Strada (1515-1588) zlatník a antikvář hluboce vzdělaný v historii, numizmatice a architektuře. Pocházel z italské Mantovy a postupně sloužil třem panovníkům. Ferdinand I. ho jmenoval dvorním architektem, Maxmilián II. císařským antikvářem a od roku 1567 pracoval ve službách Rudolfa II. jako poradce, nákupčí a správce kunstkomory. Po několikaletém pobytu v Itálii, Německu, Francii a Rakousku se 1577 usadil v Praze. Z dvorských služeb byl uvolněn 1579. Zemřel snad ve Vídni. Vlastnil velkou numizmatickou sbírku, z níž vytěžil dílo Epitome thesauri antiquitatum, hoc est Impp. Rom. orientalium et occidentalium iconum … deliniatarum (Lyon 1553). Jedno z mladších vydání neslo název Imperatorum Romanorum omnium orientalium et occidentalium verissimae imagines (Zürich 1559). Na titulní straně vydání 1559 byla otištěna bordura s ranými zavilinami a vlastní text doprovázela bohatá série malých dřevořezových portrétních medailonů Hanse Rudolfa Manuela.

Syn Ottavio Strada st. (1550?-1612) se narodil patrně v Norimberku. Působil ve stejném oboru jako jeho otec a navíc byl schopným kreslířem. Během 1581-1607 ho Rudolf II. angažoval ve funkci dvorního antikváře a správce uměleckých sbírek. Jakob Typotius a Anselm Boetius de Boodt napsali rozsáhlé třísvazkové pojednání Symbola divina & humana pontificum, imperatorum, regum (Praha 1601-1603), které rytinami dle kreseb obou Stradů ilustroval Egidius Sadeler ml.

Stejnojmenný vnuk Ottavio Strada ml. je znám mimo jiné jako ilustrátor a vydavatel odborné publikace sepsané jeho dědem Jacopem pod názvem Kunstliche Abriß allerhand Wasser-Wind-Roß- und Handt-Mühlen (Frankfurt/M. 1617-1618).


Lit.: DVORSKÝ, J. (red.): Dějiny českého výtvarného umění. Sv. II/1-2. Od počátků renesance do závěru baroka. Praha 1989; FUČÍKOVÁ, E.: Einige Erwägungen zum Werk des Jacopo und Ottavio Strada. Leids Kunsthistorisch Jaarboek 1, 1982, s. 339-353; FUČÍKOVÁ, E. (a kol.): Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Praha-Londýn-Milán 1997; FUČÍKOVÁ, E. (a kol.): Rudolf II and Prague. The court and the city. Praha 1997; JANSEN, D. J.: Jacopo Strada (1515-1588): Antiquario della Sacra Cesarea Maestà. Leids Kunsthistorisch Jaarboek 1, 1982, s. 57-69; KONEČNÝ, L.: Inconcussa manet: emblematické supralibros Maríe Manrique de Lara y Mendoza. In: Sborník k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové (red. A. Baďurová). Praha 1999, s. 152-162; PRAG um 1600. Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II. Essen 1988 (Ausstellung Kulturstiftung Ruhr Villa Hügel, Essen 1988); STRAKA, C.: Stradové z Rosbergu. Památky archeologické 28, 1916, s. 18-24.

Lex.: HOROVÁ (red.) 2. 787-788 = HOROVÁ, A. (red.): Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Sv. 1-2. Praha 1995.; NAGLER 19. 549 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 32. 145-148 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 2. 189. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.