Jakob Hermundt

Z Encyklopedie knihy

Verze z 11. 12. 2018, 00:43, kterou vytvořil Jan Rozehnal (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „== Literatura ==“ textem „“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Jakob Hermundt blíže neznámý vídeňský mědirytec činný od 1697 a spolupracující s kolegou Johannem Jakobem Hofmannem. Dle předlohy Allesandra Carla Vareny společně („Iac. hoffmann et hermundt“) realizovali frontispis oslavující piaristický řád v Astraea judex asseclarum mundi Martina Schubarta (Brno 1697). Frontispis s loretánskými schody a některé ze sedmi příloh v knížce Bericht und Andachten der heiligen Stiegen in dem lauretanischen Haus (Brno 1727) jsou signovány „Hoffman et Hermundt scul.“, autor kresebných návrhů však uveden není. Oba rytci pracovali okolo roku 1700 též pro Tiskárnu městskou v Bardějově.


Lit.: SABOL, E.: Medirytina v knižnej ilustrácii na Slovensku do konca XVIII. storočia. In: Z minulosti knihy na Slovensku. Knihovedný sborník (red. B. Bálent). Martin 1959, s. 139-171.

Lex.: THIEME-BECKER 16. 515 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOOLEY 2. 318. = TOOLEY, R. V.: Tooley’s dictionary of mapmakers. Revised eidition, ed. J. French. Vol. 1-4. Tring 1999-2004.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.