Jakub Narcis

Z Encyklopedie knihy

Jakub Narcis (též IN, INV, Narcissus, zemř. 1611) kněz a od roku 1594 biskup jednoty bratrské. Jeho monogram IN je doložen vlysem s hlavou Jana Křtitele na míse v Novém zákonu jakožto šestém dílu Bible kralické (Kralice 1596) a maureskou s Beránkem v Biblí české díl šestý, totiž Nový zákon (druhé vydání Kralice 1601). Druhá značka je doplněna písmenem V, které značí Narcisův původ „Vrchopolský“. Iniciály INV se spolu s dalšími (IB, Zachariáš Ariston, Václav Elam, Jan Lanecius, Bartoloměj Němčanský a Samuel Silvestr) nacházejí též na ornamentálním dřevořezu v dílech Písničky duchovní v nově vydané (Kralice 1602) a Katechismus (Kralice 1604). Prostá litera N jakožto součást kolektivních monogramů BCILN a CILN bývá vykládána jako počáteční iniciála nejen Narcisova příjmení, ale i Němčanského.


Lit.: DAŇKOVÁ [BOHATCOVÁ], M.: Bratrské tisky ivančické a kralické. Sborník Národního muzea v Praze A 1. Praha 1951; CHALOUPKA, J.: Některé prvky grafické úpravy kralických tisků. Časopis Moravského muzea 65 (vědy společenské), 1980, s. 67-80; VÁVRA, I.: Emblémy, monogramy, značky a znaky v tiscích ivančických a kralických. Listy filologické 83, 1960, s. 152-161, 286-292 a 84, 1961, s. 131-139.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.