Jan Alois Beránek

Z Encyklopedie knihy

Jan Alois Beránek (1726-1799) epizodní tiskař v Praze působící v blízkosti rodiny Rosenmüllerů. Řemeslu se věnoval nejpozději od roku 1765, kdy je spolu se svou první manželkou Ludmilou doložen jako člen knihtiskařského bratrstva, sdruženého okolo Jana Josefa Klausera. Roku 1770 byl zprvu faktorem u ovdovělé Kateřiny Schweigerové, nájemkyně Tiskárny arcibiskupské, a pak na několik měsíců samostatným nájemcem Tiskárny. Faktorské profesi se opět věnoval v již upadající dílně dědiců Karla Františka Rosenmüllera ml. (1784-1789). Je tak pravděpodobné, že asi 1790 část jejich typografického materiálu odkoupil. Do Beránkovy dílny snad vplynula 1794 tiskárna Jany Průšové.

Vlastní živnost provozoval 1793-1799, přičemž impresum s jeho jménem se vyskytuje ještě roku 1800. Jako prvotinu Beránek vcelku kvalitně vytiskl ilustrovaný Stoletý kalendář Antonína Strnada (Praha 1793). V následujících letech hojně pracoval nákladem Václava Matěje Krameria pro Českou expedici. Domácím čtenářům poprvé zpřístupnil tištěný překlad Fénelonova vyprávění Příběhové Telemacha (Praha 1796-1797), který provázely dva narativní frontispisy Řehoře Balzera.


Lit.: RYCHLÍK, A. J.: Tiskař Krameriových novin. Před sto osmdesáti lety zemřel J. A. Beránek. Typografia 82, 1979, s. 462-463; VOLF, J.: Knihtiskař Jan Alois Beránek (z doby úpadku českého knihtisku). In: Kniha o Praze 1 (red. A. Rektorys). Praha 1930, s. 87-94.

Lex.: CHYBA 56 = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.; JIREČEK 1. 65. = JIREČEK, J.: Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku. Sv. 1-2. Praha 1875-1876.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.