Jan Hiebel

Z Encyklopedie knihy

Jan Hiebel (1681-1755) kreslíř, malíř a freskař narozený v bavorském Ottobeurenu. Studoval v Mnichově a mimo jiné i ve Vídni. Asi od roku 1707 pobýval až do konce života v Praze, kde byl 1710 přijat do cechu staroměstských malířů (1730-1749 zastával úřad cechmistra). Ještě nejnovější slovníková literatura (Horová) uvádí, že knižní grafice se počal věnovat až na sklonku života, když ze zdravotních důvodů nemohl provozovat freskařství. Zjištěné kresebné předlohy, které reprodukoval většinou mědirytec Anton Birkhard, však svědčí o kontinuálním prolnutí Hiebelovy ilustrace s aktivitami malířskými.

Ze spolupráce Hiebela a Birkharda známe např. několik verzí portrétů Františka Antonína hraběte Šporka, které byly jakožto frontispisy objednány do následujících publikací: Michel Mauduit Wiederlegung der Atheisten, Deisten und neuen Zweyffler (Praha 1712), Louis Isaac de Saci le Maistre Die Psalmen Davids (Praha 1713), Yves de Paris Die Tugendschule der Christen (Praha 1715 a 1720), Jan Josef Božan Slavíček rajský (Hradec Králové 1719), Louis Isaac de Saci le Maistre Die Epistel S. Pauli an die Römer (Praha 1720), Nicolas Louis de Tourneau Das christliche Jahr oder Die Episteln und Evangelien (Praha 1733-1734). Všechny portréty jsou signovány „Hiebel inve: et d.“. Birkhard vytvořil dle Hiebelových předloh také frontispisy pro díla Aquila Austriaca ad solem (Praha 1712, alegorie Habsburského domu), Caesar Baronius Compendium annalium ecclesiasticorum (Praha 1721-1730, portrét autora) a do anonymního Fons inexhaustus immortalis gloriae publicae salutis Augustarum virtutum (Praha? 1723).

Heibelem kreslený portrét Jana Floriána Hammerschmida s personifikací Vltavy realizovali společně Michael Heinrich Rentz a Johann Daniel de Montalegre jakožto frontispis Hammerschmidova díla Prodromus gloriae Pragenae (Praha 1723). Frontispis pro dizertaci Leopolda Grima Philosophia scholastico-ethica fulgidissimis Habspurgico-Austriacorum imperatorum virtutibus illustrata (Praha 1726) zpracoval rytecky Hieronymus Sperling, ale dalších dvanáct textových ilustrací signováno není. Sperling se opíral o Hiebelovu předlohu i u frontispisu k dizertaci Henrica Petra Broichausena Dos regum, id est Dissertatio juridica de domaniis summorum principium variis in hac materia juris decisionibus (Praha 1729). Frontispis s ukřižovaným Kristem v anonymním díle Počáteční pobožnost k ukřižovanému světa spasiteli Ježíši Kristu (Praha 1723) rytce neuvádí.

Kreslířská činnost syna Antonína Jana Hiebela (nar. 1710), od 1726 člena jezuitského řádu, nám v oblasti knižní ilustrace není známa. Roku 1753 zpracoval dle Brandlova Ukřižování návrh grafické ohlášky k univerzitní dizertaci, který mezzotintou realizovali bratři Klauberové z Augsburku („Pet. Brandel pinxit. P. Ant. Hiebel S.I. delin.“).


Lit.: BACK, E.: Vom Grafen Sporck. Mitteilungen des Heimatmuseums Kukus a. E. III. Folge. Gablonz a. N. 1937; BENEDIKT, H.: Franz Anton Graf von Sporck (1662-1738). Zur Kultur der Barockzeit in Böhmen. Wien 1923; DVORSKÝ, J. (red.): Dějiny českého výtvarného umění. Sv. II/1-2. Od počátků renesance do závěru baroka. Praha 1989; NEUMANN, J.: Český barok. Praha 1969; PREISS, P.: Boje s dvouhlavou saní. Praha 1981 (repr. pod názvem František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách, Praha 2003); VLNAS, V. (ed.): Sláva barokní Čechie. Praha 2001.

Lex.: DLABAČ 1. 624-625 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; HOROVÁ (red.) 1. 258 = HOROVÁ, A. (red.): Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Sv. 1-2. Praha 1995.; NAGLER 6. 534-535 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 17. 52 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 1. 330-331 = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).; TUMPACH-PODLAHA 4. 907. = TUMPACH, J.-PODLAHA, Ant.: Český slovník bohovědný. Sv. 1-4. Praha 1912-1930 (nedokončeno).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.