Jan Jakub Thummer

Z Encyklopedie knihy

Verze z 11. 12. 2018, 00:43, kterou vytvořil Jan Rozehnal (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „== Literatura ==“ textem „ “)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Jan Jakub Thummer (původně T. Johann Jakob, též Thuminer, Tummer, 1644-1726) kreslíř a malíř rozený ve Štrasburku a usazený v Praze dle Thieme-Beckera od roku 1672. Zde získal 1691 měšťanství na Novém Městě, o rok později se oženil a v Praze také zemřel.

Přinejmenším v letech 1698-1713 tvořil grafické ohlášky k pražským univerzitním dizertacím. Dnes známe 33 listy, z nichž pouhá třetina (11) byla dle jeho předloh reprodukována mědirytem, a to zejména prací Baltasara van Westerhouta. Všechny ostatní listy (22) realizoval dle vlastních návrhů Thummer sám náročnou technikou mezzotinty. Znamená to, že byl nejen obratný kreslíř, ale i zručný a pilný rytec. Spojení obou profesí ho však roku 1707 přivedlo k soudnímu sporu s pražskými kolegy, kteří mu jakožto kreslíři a malíři upírali právo na ryteckou živnost. Thummer je mimo jiné též autorem předlohy s oltářem Nanebevzetí Panny Marie pro Westerhoutův rozkládací frontispis ke knize Kajetána Vicicha Libri XII. Jesseidos hoc est Admiranda SS. Matris Dei ex regina stirpe Jesse oriundae (Praha 1700).


Lit.: FECHTNEROVÁ, A.: Katalog grafických listů univerzitních tezí uložených ve Státní knihovně ČSR v Praze. Sv. 1-4. Praha 1984; VLNAS, V. (ed.): Sláva barokní Čechie. Praha 2001.

Lex.: DLABAČ 3. 263 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; THIEME-BECKER 33. 115-116 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 2. 589. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.