Jan Lanecius

Z Encyklopedie knihy

Jan Lanecius (též IL, ILS, Lánecký, Lanetius, zemř. 1626) bratrský kněz působící v letech 1601-1626 v Přerově. Monogram IL je umístěn na kolektivním signetu v podobě maureskní viněty v díle Písně duchovní evangelistské (Kralice 1615 a Kralice 1618). Zde společně zakomponovány též iniciály Jiřího Erasta, Matouše Konečného a Matěje Cyra. Laneciův monogram ILS (písmeno S = senior) spolu s dalšími iniciálami (IB, Zachariáš Ariston, Václav Elam, Jakub Narcis, Bartoloměj Němčanský a Samuel Silvestr) se nachází též na ornamentálním dřevořezu v dílech Písničky duchovní v nově vydané (Kralice 1602) a Katechismus (Kralice 1604). Ve všech výskytech jsou Laneciovy iniciály doplněny biblickým emblémem stromu života. Jako počáteční iniciála Laneciova příjmení bývá vykládáno také L v kolektivních monogramech BCILN, CILN a CEILM.


Lit.: DAŇKOVÁ [BOHATCOVÁ], M.: Bratrské tisky ivančické a kralické. Sborník Národního muzea v Praze A 1. Praha 1951; VÁVRA, I.: Emblémy, monogramy, značky a znaky v tiscích ivančických a kralických. Listy filologické 83, 1960, s. 152-161, 286-292 a 84, 1961, s. 131-139.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.