Jan Němčanský

Z Encyklopedie knihy

Jan Němčanský (snad též IN, 1552-1598) bratrský kněz pocházející z Uherského Brodu. Spolu se Zachariášem Aristonem působil mimo jiné při revizi Blahoslavova Nového zákona. Patrně jemu lze proto připsat monogram IN v šestém dílu Bible kralické Nový zákon (Kralice 1596).

Zřejmě starším bratrem Janovým byl Bartoloměj Němčanský (snad též BNB, zemř. 1609), bratrský kněz pocházející z Uherského Brodu (odtud ve značce litera B jako Brodský). Od roku 1601 do své smrti působil jako biskup v Ivančicích. Jeho monogram BNB spolu s dalšími (Zachariáš Ariston, IB, Václav Elam, Jan Lanecius, Jakub Narcis a Samuel Silvestr) se nachází též na ornamentálním dřevořezu v dílech Písničky duchovní v nově vydané (Kralice 1602) a Katechismus (Kralice 1604). Němčanskému bývá, ovšem s nejistotou, přisuzována také iniciála B v kolektivním monogramu BCILN.


Lit.: DAŇKOVÁ [BOHATCOVÁ], M.: Bratrské tisky ivančické a kralické. Sborník Národního muzea v Praze A 1. Praha 1951; VÁVRA, I.: Emblémy, monogramy, značky a znaky v tiscích ivančických a kralických. Listy filologické 83, 1960, s. 152-161, 286-292 a 84, 1961, s. 131-139.

Lex.: JIREČEK 2. 50. = JIREČEK, J.: Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku. Sv. 1-2. Praha 1875-1876.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.