Johann Fust

Z Encyklopedie knihy

Johann Fust (Nürnberg 1733). Ernesti, Heinrich Gottfried: Die wol-eingerichtete Buchdruckerey mit 118 teutsch- lateinisch- griechisch- und hebräischen Schrifften (Nürnberg, Johann Andreas Endter–Erben 1733). Detail fol. c1b z druhého vydání (poprvé 1721). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AY VIII 39.

Johann Fust (ca 1400-1466) bohatý obchodník v Mohuči, který roku 1450 půjčil Johannu Gutenbergovi dvakrát 800 guldenů na vybavení knihtiskařské dílny. Když práce na prvním, velkolepém tisku Biblia latina čili „B 42“ dle počtu řádků (Mainz ca 1454?-1455) končily, požadoval zaplacení dluhu i s úroky. Nesolventní Gutenberg stanul na podzim 1455 před soudem, v němž svědčili mimo jiné dva jeho tiskařští pomocníci, Heinrich Keffer na straně žalovaného a Peter Schöffer st. na straně žalobce Fusta. Obžalovaný Gutenberg spor prohrál. Ztratil patrně celý náklad Bible a navíc přišel o tajemství výroby. Nově zařízená tiskárna připadla Fustovi, který do ní jako tiskaře angažoval přizpůsobivého Schöffera a sám se staral o odbyt a finanční stránku živnosti. Schöfferovu pozici nakonec upevnil těsně před 1466 sňatek s Fustovou dcerou Christinou. Impresa byla vesměs formulována „per Iohannem Fust civem Moguntinum et Petrum Schoffer de Gernszheim“. Nejstarší dnes známý tisk nesoucí takto jména obou společníků bylo Psalterium cum canticis (Mainz 1457). Jedinou a také překvapivou výjimku přináší Augustinovo De arte praedicandi (Mainz ante 1466), jehož předmluvu Fust podepsal jako „impressorie artis magister“ čili jako tiskař. Fust zemřel během obchodní cesty do Paříže.Lit.: ALKER, H.: Die älteste Druckermarke im Psalterium Moguntinum von 1457 … Ein Beitrag zur Geschichte des Mainzer Frühdruckes. Gutenberg-Jahrbuch 1950, s. 134-142; BLUM, R.: Der Prozess Fust gegen Gutenberg. Wiesbaden 1954; GRIMM, H.: Das vermeintliche Allianzsignet Fust-Schöffer und seine Schildinhalte. Ein Beitrag zur Deutung des ältesten Druckerzeichens. Gutenberg-Jahrbuch 1962, s. 446-455; HOFFMANN L.: Gutenberg, Fust und der erste Bibeldruck. Eine Untersuchung auf der Grundlage neuer Quellen. Zentralblatt für Bibliothekswesen 97/1983, s. 473-481, 98/1984, s. 529-536, 100/1986, s. 535-547, 101/1987, s. 53-63; KÖNIG, E.: Für Johannes Fust. In: Ars impressoria. Entstehung und Entwicklung des Buchdrucks. Eine internationale Festgabe für Severin Corsten zum 65. Geburtstag (hrsg. von H. Limburg). München 1986, s. 285-313; KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 15. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1975; LEHMANN-HAUPT, H.: Peter Schoeffer of Gernsheim and Mainz with a list of his surviving books and broadsides. Rochester 1950; RUPPEL, A.: Johannes Gutenberg. Sein Leben und Werk. Niewkoop 1967 (3. vyd.); SCHRAMM, A.: Der Bilderschmuck der Frühdrucke, fortgeführt von der Komission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Bd. 14 (Die Drucker in Mainz. 1. Fust und Schöffer, 2. Johann Numeister, 3. Peter Schöffer). Leipzig 1931; STÖCKL, A. Th.-KUENZER, J. A.: Gutenberg war’s nicht allein. Karlsruhe 1988.

Lex.: GELDNER 1. 20 a 27-31. = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.