Karel František A. Töpper

Z Encyklopedie knihy

Verze z 11. 12. 2018, 00:45, kterou vytvořil Jan Rozehnal (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „== Literatura ==“ textem „“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Karel František A. Töpper (též Tepper, Toepper, Töpp, 1681-1738) chrudimský rodák usazený jako malíř a rytec ve Velkém Meziříčí, kde také zemřel. Byl jedním z průkopníků mezzotinty u nás. Novou techniku užíval jen k tvorbě volných portrétů, značených „C. A. Töpper“. Nagler však při čtení zaměnil iniciálu C[arl] za písmeno ,G‘, a zkonstruoval tak jakéhosi G. A. Toeppera z doby okolo 1620 (!), o jehož existenci později nezapochybovali Wurzbach, Schram ani nově Toman. Dle Töpperových předloh pořídil Anton Birkhard mědirytový frontispis a možná i devět dalších ilustrací ze života sv. Jana Sarkandra ke knize Jakuba Felixe Jana Pachera Oslava Marchionatus Moraviae flumen in tot rivos, … Gloriosae mortis … Joannis Sarcandri (Jindřichův Hradec 1740?). Kreslíř „A. Töpp del.“ označil pouze frontispis.


Lex.: NAGLER 21. 173 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; SCHRAM, W.: "Verzeichnis der mährischen Kupferstecher aus der Zeit vom Jahre 1480 bis zur Gegenwart. Brno 1894, s. 33; THIEME-BECKER 33. 241 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 2. 600 = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).; WURZBACH 45. 250. = WURZBACH, C. von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, enthaltend die Lebenskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und in seinen Kronländern gelebt haben. Bd. 1-60. Wien 1856-1891.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.