Karel Postl

Z Encyklopedie knihy

Verze z 11. 12. 2018, 00:45, kterou vytvořil Jan Rozehnal (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „== Literatura ==“ textem „“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Karel Postl (též Postel, 1769-1818) kreslíř, malíř a grafik rozený na Bechyňsku. Byl žákem Schmutzerovy speciálky vídeňské Akademie, kde získal základy klasicistního krajinářství. V Praze se usadil 1806 a od téhož roku do 1817 stál v čele krajinářské školy tamní Akademie. Pro Antonína Puchernu připravil předlohy k albu obrysových leptů Dreyzehn romantische Ansichten von Töplitz, welche die schönsten und angenehmsten Gegenden von und um Töplitz vorstellen (Wien-Praha-Karlovy Vary ca 1800). Mimo jiné je rytcem vedut kreslených Lorenzem Janschou a knižně vydaných pod názvem Collection des vues les plus intéressantes et pittoresques de la Bohême (Wien ca 1810).


Lit.: MRÁZ, B.: Karel Postl a základy české krajinomalby. Praha 1957; NEBEHAY, I.-WAGNER, R.: Bibliographie altösterreichischer Ansichtenwerke aus fünf Jahrhunderten. Bd. 1-3, Nachtrag, Register. Graz 1981-1984; NOVOTNÝ, A.: Grafické pohledy Prahy 1493-1850. Zmizelá Praha 6. Sv. 1-2. Praha 1945; PRAHL, R. (a kol.): Prag 1780-1830. Kunst und Kultur zwischen den Epochen und Völkern. Praha 2000; RÖK, B.: Böhmen und Mähren. Ansichten, Stadtpläne und Landkarten aus der Graphischen Sammlung des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg. Nürnberg 1995.

Lex.: DLABAČ 2. 493 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; HOROVÁ (red.) 2. 638-639 = HOROVÁ, A. (red.): Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Sv. 1-2. Praha 1995.; NAGLER 13. 162-163 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 27. 301 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 2. 304. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.