Karl Franz Josef Haringer

Z Encyklopedie knihy

Verze z 11. 12. 2018, 00:45, kterou vytvořil Jan Rozehnal (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „== Literatura ==“ textem „“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Karl Franz Josef Haringer (též Harringer, ca 1686-1734) kreslíř, malíř a architekt patrně vídeňského původu. Pracoval v Olomouci, Vídni a v Římě. Mimo jiné je autorem návrhů stavebních dekorací pro korunování mariánského obrazu na Svatém Kopečku u Olomouce. Dekorace byly reprodukovány ve sborníku Enthronisticum parthenium (Olomouc 1733). Dva mědiryty triumfálních oblouků nesou signaturu „Car. Ios. Haringer pict. et arch. inven. et fecit“ a jeden, pracovaný dle stavebních úprav Fontanových, je podepsán „Car. Ios. Haringer delin.“. Všechny tři ilustrace ryli Andreas a Josef Schmutzerové.


Lit.: DVORSKÝ, J. (red.): Dějiny českého výtvarného umění. Sv. II/1-2. Od počátků renesance do závěru baroka. Praha 1989.

Lex.: DLABAČ 1. 564 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; HOROVÁ (red.) 1. 245 = HOROVÁ, A. (red.): Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Sv. 1-2. Praha 1995.; THIEME-BECKER 16. 40-41 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 1. 296. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.