Kartuš (rukopisná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Dekorativní orámování různého tvaru, nejčastěji oválného či kruhového, uplatňované od konce 15. stol. i při výzdobě desek. Kartuše se umisťovaly zpravidla do středu desek a rámovaly znak majitele, monogram, devisu, titul, florální motiv aj.

Lit.: LIVIO MACCHI, F. e: Dizionario illustrato della legatura. Milano 2002, s. 68. 

Autor hesla: Kamil.boldan