Kniha papíru

Z Encyklopedie knihy

Kniha papíru (angl. quire, fr. main de papier, něm. Buch Papier) základní distribuční jednotka ručního papíru udávaná počtem nesložených, či jednou přeložených archů. Kniha od 17. století do roku 1884 sestávala z 24 archů klíženého psacího papíru, anebo z 25 archů neklíženého knihtiskového papíru. Zalisováním 20 knih vznikl rys papíru, 200 knih tvořilo 1 balík papíru.


Lit.: HOFMANN, G.: Metrologická příručka pro Čechy, Moravu a Slezsko do zavedení metrické soustavy. Plzeň 1984; KORDA, J.: Papírenská encyklopedie. Praha 1992.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.