Kolečko (rukopisná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Verze z 6. 11. 2018, 11:00, kterou vytvořil Kamil.boldan (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Knihvazačské nářadí určené ke slepotiskové či zlacené výzdobě pokryvů desek. Sloužilo k vytvoření souvislé jednoduché či několikanásobné linky. Tvoří ho mosazné či bronzové kolečko s vyrytou linkou po jeho obvodu. Středem prochází osička zasazená do vidlice uchycené ve dřevěné rukojeti. Zejména do doby před znovuoživením bohaté slepotiskové výzdoby v 15. století bývaly desky zdobeny zpravidla jen kombinacemi svisle, příčně či kosmo vedených linek, vtlačovaných do pokryvu pomocí kolečka či pomocí kovového linkovátka. Později byla linkami načrtnuta základní kompoziční osnova výzdoby desek, vyplňovaná potom otisky kolků, válečků a ploten.

Lit.: LIVIO MACCHI, F. e: Dizionario illustrato della legatura. Milano 2002, s. 419; PEARSON, D.: English Bookbindings Styles 1450–1800. A Handbook. London 2005, s. 46. 

Autor hesla: Kamil.boldan