Kolektor

Z Encyklopedie knihy

Kolektor (z lat. collector) v širším slova smyslu zastaralé označení sběratele starožitností, v užším pojetí regionálně působící externí zaměstnanec tiskárny či nakladatelství, který byl mateřskou firmou pověřen obstaráváním subskripcí na výrobu a prodej knižního zboží.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.