Kolorista

Z Encyklopedie knihy

Kolorista (z lat. color = barva, angl. colourist, fr. colorieur, něm. Kolorist) malíř vybarvující knižní či jednolistovou černo-bílou grafiku. Na rozdíl od svého předchůdce iluminátora, jehož knižní malba vyžadovala invenci a kreslířskou, malířskou i zlatičskou zkušenost, kolorista řemeslně a mnohdy s použitím šablony a velmi křiklavých barev koloroval to, co bylo předešle reprodukováno ze štočků (tento rozdíl obou profesí dobře postihují starší německé termíny „Illuminator“ a „Illuminist“). Proto je zřejmé, že koloristu nelze zaměňovat ani s ilustrátorem, ani s profesionálním rubrikátorem. Kolorista specializovaný v 15. a 16. století na barevné doplňky odpustkových listů, devočních obrázků, jednolistů a někdy i hracích karet se nazývá briefmaler.


Lit.: KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 15. Jahrhundert. Textband+Bildband. Frankfurt/M.-Leipzig 1975; SCHOTTENLOHER, K.: Der Farbenschmuck der Wiegendrucke. Buch und Schrift 4, 1930, s. 81-96; STEINMANN, M.: Von der Handschrift zur Druckschrift der Renaissance. In: Die Buchkultur im 15. und 16. Jahrhundert. Bd. 1 (hrsg. von B. Tiemann). Hamburg 1995, s. 203-264.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.