Kustod (rukopisná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Verze z 9. 10. 2018, 17:10, kterou vytvořil Jindrich.marek (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kustod je pomůcka pro řazení složek před vazbou. Má podobu pořadového čísla složky v rukopisu.

Jeho umístění bývá poměrně variabilní. Nejobvyklejší varianta je také na konci složky uprostřed dole, výjimečné není ale značení složek na jejich začátcích dole nebo i na začátcích ve vnějším horním rohu. Kustody také nemusely značit všechny složky rukopisu v jedné souvislé řadě – různé řady kustodů začínající od 1 mohou indikovat jak vytvoření jednotlivých částí v různých dobách či prostředích, tak „jen“ i samostatný opis jednotlivých částí, který mohl být třeba proveden i stejným písařem. Obvyklejší je značení římskými či arabskými číslicemi, kustody ale mohou číslovky uvádět i slovně (nebo začít slovně a u delších slov přejít ke značení číselnému). V každém případě je třeba jak samotný výskyt a místo a způsob jejich zápisu, tak i abnormality v jejich uvádění evidovat. (Např.: „V rukopise dvě řady kustodů. První arabskými číslicemi 1–6 na koncích složek uprostřed dole na ff. 1–72, druhá římskými číslicemi XIII–XV na začátcích složek v dolním vnějším rohu ff. 73–102.“ Tento příklad by naznačoval, že druhá část rukopisu byla původně součástí jiného, rozsáhlejšího, a do příkladu byla svázána druhotně.) Po svázání ale tyto údaje ztratily svůj význam, a aby nerušily vzhled stránek, bývají leckdy oříznuty nebo přinejmenším poškozeny. 

Autor hesla: Jindrich.marek