Linkování

Z Encyklopedie knihy

Linkování je způsob přípravy psací plochy před psaním.

V přípravě linkování se odráží míra pečlivosti písaře. Zatímco okraje zrcadla a případně jednotlivých sloupců byly připravovány vcelku pravidelně, linkování se objevuje už jen u výrazně menšího procenta rukopisů. Způsob linkování přitom závisí na použitém materiálu rukopisu: pergamenové kodexy mají zhruba do 12. století nejčastěji linkování slepé (tj. vyznačené rydlem) nebo připravené olůvkem, od 13. století přibývá a převažuje linkování inkoustem. Papírové rukopisy používají slepé linkování vzhledem k možnému poškození psací látky výrazně méně. Pozůstatkem po přípravě linkování bývají někdy dochované vpichy na okrajích, mezi nimiž byly poté nakresleny linky. Vpichy mohly být poté oříznuty, aby u rukopisů nerušily celkový vzhled stránky, ale není to pravidlem. Komentáře děl nejrůznějšího zaměření mívají linkování připraveno jen pro základní text a samotný komentář bývá psán v pravé části stránky, nebo se základní text a jeho výklad po úsecích střídají. Obdobně mohou vypadat rovněž některá kázání, kde je linkování připraveno pro biblický text a bez linek nebo s užším řádkováním je zapsán samotný text kázání. Komentáře zejména filozofických děl mohou volit nejjednodušší variantu, kde je slovo nebo krátký úsek vykládaného textu zapsán pečlivějším písmem a příp. červeně podtržen, zatímco komentář je psán písmem menším a zběžnějším.

Autor hesla: Jindrich.marek