Linkovátko (rukopisná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Linkovátko (něm. Streicheisen) představuje jeden z nejstarších kusů knihvazačova nářadí pro  výzdobu knižních vazeb, které vytvářelo slepotiskové linky. Bylo tvořeno mosaznou či bronzovou hlavou ve tvaru zaobleného rydla upevněnou v delší dřevěné rukojeti. Tahem zahřátého nářadí se v provlhčené kůži vytvářela vhloubená linka. Výzdoba kožených  pokryvů středověkých vazeb nejednou sestávala pouze ze svisle, příčně či kosmo vedených linek. Linky byly do pokryvu později vtlačovány také pomocí tzv. kolečka a později i pomocí filety. Linkou byla načrtnuta základní kompoziční osnova výzdoba desek s vymezením rámů a rozčleněním vnitřního pole, se následně vyplňovala otisky kolků, válečků či ploten.

Lit.: HELWIG, H.: Einführung in die Einbandkunde. Stuttgart 1970, s. 64.

Autor hesla: Kamil.boldan