Lodovico Vicentino

Z Encyklopedie knihy

Verze z 18. 6. 2019, 16:29, kterou vytvořil Vojtech.sicha (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Lodovico Vicentino (též Lodovico degli Arrighi da Vicenza, zemř. 1529?) vynikající písmař, příležitostný tiskař a autor zásadní učebnice kaligrafie La operina … da imparare a scrivere littera cancelleresca (Roma 1523). Jako typograf v Římě je doložen s přestávkami mezi léty 1522-1527 (Clavis uvádí 1510-1529 a nad očekávání ještě 1549). Známe na deset básnických sbírek a rétorických projevů. Všechny publikace se vyznačují typografickou střízlivostí a absencí dekoru a ilustrace. Roku 1522 Vicentino navrhl vlastní humanistickou polokurzivu, kterou od 1524 užíval k sazbě jako textové písmo, např. Blodius Palladius Coryciana (Roma 1524). Poprvé od dob Francesca Griffona (1501) se zde objevilo nikoli utilitárně pojaté skloněné tiskové písmo, nýbrž graficky lépe provedená forma, která se ihned a s úspěchem uplatnila ve sféře bibliofilií. Charakteristickým rysem není tedy manuziovsky úsporná, ale živá, ostřejší a výraznější kresba minuskulní abecedy. Velká písmena ovšem skloněna ještě nejsou. Vicentinovy písmové matrice přešly do majetku římského kolegy Antonia Blada. Repliky se rychle rozšířily po Itálii (Francesco Marcolini) i do zahraničí (např. k vídeňskému Johannu Singrienerovi st. 1524).


Lit.: JOHNSON, A. F.: Die Buchdruckerkunst Italiens im sechzehnten Jahrhundert. Hellerau 1927 (repr. 1928); The Italian sixteenth century printing. London 1926; MORISON, St.: Italic types of Antonio Blado, Ludovico Arrighi. In: St. Morison: Selected essays on the history of letter forms in manuscript and print (ed. D. McKitteric). Vol. 1. Cambridge (1981), s. 104-114; MUZIKA, Fr.: Krásné písmo ve vývoji latinky. Sv. 1-2. Praha 1963.

Lex.: BORSA (Itálie) 1. 51 (Arrighi); Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 302 (Arrighi).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.