Luxusní vazba (rukopisná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Významné středověké knihy, zejména liturgického charakteru, byly opatřovány vazbami s luxusní a nákladnou výzdobou. Jejich desky byly zdobeny textilními intarziemi, zlatými a stříbrnými plechy a řezbami, slonovinovými řezbami, drahokamy, perlami, emaily, antickými gemami a kamejemi apod. Knihvazači zhotovili jen knižní korpus, ale výzdoba těchto kusů bývala již dílem zlatníků a dalších uměleckých řemeslníků. Nejednou byla pro jejich uložení současně zhotovena nákladně zdobená pouzdra, kazety či skříňky. Opulentní a barevně bohatá vnější výzdoba některých liturgických rukopisů  byla součástí inscenování různých ceremonií a obřadů (korunovace, biskupská svěcení, svěcení oltářů apod.). Při bohoslužbě se kladly na drahocenné vyšívané polštáře. Opulentní výzdoba se přitom soustředila na vizuálně exponovanější přední desku. Svazky s luxusními vazbami se díky své vysoké hodnotě často stávaly zejména v dobách válečných konfliktů válečnou kořistí či z nich byly zcizovány právě drahocenné artefakty.

Lit.: BISCHOFF, B.: Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters, 4. Aufl. 2009, s. 50–52; ENGELHART, H.: Lexikon zur Buchmalerei. Bd. 2. Stuttgart 2012, s. 411–413 (autorem hesla o středověké luxusní vazbě F. A. Schmidt-Künsemüller); LAFITTE, M.-P.: Reliures précieuses de la Bibliothèque Nationale. Paris 1991; STEINBOCK, F.: Der kirchliche Prachteinband im frühen Mittelalter. Berlin 1965. 

Autor hesla: Kamil.boldan