Luxusní vydání

Z Encyklopedie knihy

Luxusní vydání (z lat. luxus = uvolnění, angl. de luxe edition, fr. édition de luxe, něm. Luxusausgabe nebo Prachtausgabe) vydání překračující nápadně v materiálové a výrobní sféře kritéria vydání lidových a masových. Charakteristickým rysem bývá kvalitní či zcela výjimečná tisková látka (barvený papír, pergamen, hedvábí), speciálně řešená typografie (tiskové písmo, dekor a ilustrace), ruční doplňky (zlacené iniciály, kolorování) a vazba luxusní, chráněná případně i efektním pouzdrem. Skvostně pojaté edice vznikaly již od 16. století, ale největší rozkvět zaznamenaly o 200 až 300 let později. Směřovaly k bohatší vrstvě čtenářů a sběratelů a na rozdíl od formálně příbuzných vydání bibliofilních (přednostních) anebo vydání faksimilovaných zpravidla neměly omezený náklad. Kritéria luxusních edic splňují většinou vydání jubilejní (alba, almanachy, obrazové knihy) a některá vydání souborná.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.